Wallenstam

Wallenstam med porslinserie ”Avantgarde” från Tafelstern.

Specialdekor, Wallenstam

Tafelstern logo