Buhr Agenturer AB

Det är inte bara våra fantastiska produkter som gör oss till en bra leverantör. Det är framförallt du som kund. Du driver vår lust till det dukade bordet och det kreativa köket. Du inspirerar och ger oss möjligheten att få leverera allt och lite till. Och inte minst, du sporrar oss till att skapa mervärde om och om igen.

Välkommen att testa oss.

Buhr sets the table

Vi förser restaurang- och storköksbranschen med porslin, bestick och glas. Allt till det dukade bordet. Vi utrustar även baren och köket med övrig köks- och barutrustning såsom knivar, skopor, shakers, buffésystem m.m. Våra leverantörer tillhör och producerar endast det bästa inom sitt produktområde.

Vi siktar på att tillföra den professionella marknaden med produkter och tjänster som höjer standarden i vår bransch. En höjd kvalitet innebär även en ökad lönsamhet samt nöjdare gäster runt vårt gemensamma bord.

Vi önskar vara ett förstahandsval för våra kunder till följd av vårt sortiment, vår heltäckande service och vårt personliga engagemang i smått och stort.

Ett genomtänkt miljöarbete främjar alla

Buhr Agenturer är ett företag som blickar mot framtiden. Därför är ett genomgående miljötänk en viktig aspekt i vår företagsplanering. Inom vår organisation har vi ett miljöprogram framtaget för att förbättra och främja ett mer ekologiskt tänkande i det vi gör. Detta gäller allt från frakter och transporter till hur vi väljer att hantera avfall inne på kontoret. Det är ett fortlöpande projekt och vi jobbar ständigt med att förbättra oss inom detta område. Detta gäller även våra fabriker i Tyskland, Österrike och Italien.

Våra samarbetspartners har under flera år jobbat med att förbättra och styra in produktionen på en mer ekologisk bana. Detta har lett till mindre utsläpp, mindre energiförbrukning och återanvändning av avfallsprodukter. Även här sker ständig utveckling och förbättring för en renare miljö.

Vi strävar efter att alltid välja det mest miljövänliga alternativet i vår arbetsvardag. Vi väljer därför i så stor utsträckning som möjligt, ett miljövänligare färdalternativ till och från arbetsplatsen samt vid tjänsteresor. Detta speglas i en miljöbil på företaget, att personalen går till och från jobbet samt ett aktivt val att endast bo på miljöcertifierade hotell vid tjänsteresor.

För frakter inom Sverige använder vi oss endast av DHL som är ett miljö- och ISO certifierat fraktföretag. ISO certifieringen garanterar kunder, leverantörer och granskare att företaget har ett bestämt engagemang när det gäller att förbättra miljöarbetet.

För mer information om vårt eller våra samarbetspartners miljöarbete är ni välkomna att kontakta oss på Buhr Agenturer.