Information om dataskyddsförordningen – GDPR

Information om dataskyddsförordningen – GDPR

EU har antagit en ny förordning gällande hantering av personuppgifter som träder i kraft den 25 maj 2018. Buhr Agenturer välkomnar och följer denna nya EU förordning som värnar om den personliga integriteten.

Så här hanterar vi uppgifter om våra kunder:

I våra register sparas endast uppgifter nedan för att kunna ge våra befintliga kunder service och nödvändig information.

  • Företagsnamn
  • Leveransadress
  • Fakturaadress
  • E-post adress
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer

Uppgifter sparas i vårt system så länge kunden är aktiv, vid avslutad kundrelation sparas uppgifterna 1 år. Vill man att de tas bort tidigare så är det bara att kontakta info@buhr.se så tar vi bort dina personuppgifter från våra register.

Fakturor sparas dock i 7 år då bokföringslagen kräver det.

Som kund kan du begära ett registerutdrag för att se vilken information som finns om dig.

Uppgifterna används endast inom företaget, men leveransadress och kontaktperson/telefonnummer lämnas vidare om det sker direktleverans från någon av våra leverantörer till kund. Detta efter godkännande från kunden.

Om någon uppgift inte skulle stämma är vi skyldiga att ändra till korrekt information.